ПОКАНА за представяне на оферти за участие в процедура на договаряне без обявление по чл.18, ал. 1, т. 8 във връзка с чл.79 ал.1 т.1, предложение 1, от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Обновяване на енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район „Триадица“, във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“ – Инжинеринг (проектиране и строителство) за сграда с административен адрес гр. София, жк. „Гоце Делчев“, ул. „Деян Белишки“, БЛОК 2 (публикувано на 26.01.2017 г.)

 

ПОКАНА, публикувано на 26.01.2017 г.

  •  ДОКУМЕНТАЦИЯ и образци за обновяване на енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район „Триадица“сграда с административен адрес гр. София, жк. „Гоце Делчев“,  ул. „Деян Белишки“,  БЛОК 2, публикувано на 26.01.2017 г.

 За повече информация: