Покана за представяне на оферти във вътрешен конкурентен избор, провеждан на основание чл. 82, ал. 3 и ал. 4 от ЗОП, във връзка с Рамково споразумение №РТР20-ДГ55-3/04.12.2020 г. Предмет на поръчка:„Текущ ремонт на покрива и въвеждане на мерки за повишаване на енергийната ефективност на 20то ИОУ „Тодор Минков”, гр. София, Район Триадица, ул. „Княз Борис І” № 27“.

ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, публикувано на 06.04.2022г.

Покана, публикувана на 07.03.2022 г.

Методика, публикувана на 07.03.2022 г.

Проект на договор, публикуван на 07.03.2022 г.

Количествена сметка, публикувана на 07.03.2022 г.

Проект, публикуван на 07.03.2022 г.
Образци на документи, публикувани на 07.03.2022 г.