ПРОТОКОЛ №09-2-78-2 – Изтегли протокол

„Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на обособена част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ терен за разполагане на 4 (четири) броя преместваеми търговски обекти (павилион № 1 унифициран, с покрита площ oт 6.48 кв.м., павилион №2 унифициран, с поркита площ 6.48 кв.м., павилион №3 унифициран, с поркита площ 6.48 кв.м.павилион №4 унифициран, с поркита площ 6.48 кв.м.) съгласно схема на група № 34, находящи се в район „Триадица“, кв. 133, м. „Красно село – плавателен канал“ (ул. „Тодор Каблешков“).