СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ  ЗА ДЛЪЖНОСТТА  ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ /КОНТРОЛ ПО СТРОИТЕЛСТВОТО/

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ