Съобщение – ДО ВСИЧКИ КАНДИДАТИ

Закупили документация за участие в обществена поръчка с предмет: „Изграждане на пристройка и надстройка за две групи и физкултурен салон към ОДЗ № 2 “Звънче” в УПИ I, кв. 94, м. “бул. България”, ул. “Златишки проход” № 57, район “Триадица”, гр. София. – Изтегли файл