„Текущ ремонт и рехабилитация на общинска инфраструктура (улична, пътна мрежа и съоръжения към нея) на територията на Район Триадица – СО“-публикувано на 23.11.2018г.

ДОГОВОР № РТР18-ДГ55-17 от 14.12.2018г., публикувано на 14.12.2018г.

Протокол № РТР18-РД92-20 (1) от 13.12.2018г., публикувано на 13.12.2018г.

Информация, публикувано на 23.11.2018г.

Обява, публикувано на 23.11.2018г.

Техническа спецификация,  публикувано на 23.11.2018г.

Проект на договор, публикувано на 23.11.2018г.

Образци, публикувано на 23.11.2018г.