Уведомление за инвестиционно предложение от посолството на САЩ в България относно

„Водовземане на подземни води чрез ново водовземно съоръжение върху УПИ VIII-174,163,  кв.16 град София, местността „Жилищна група Южен парк“.

Инвестиционно предложение