Удължаване на срока за приемане на оферти с 15 дни във връзка с „Конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на помещение – публична общинска собственост, находящо се гр. София, СО Район „Триадица“, ул. „Нишава“, бл. 116 и състоящо се от занималня, гардеробно, коридор и сервизни помещения и застроена площ от 60 кв. метра“.

На основание чл. 31, ал.2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столичен общински съвет, Заповед  № СОА17-РД-98-37/01.08.2017г. на Кмета на Столична община и Протокол от 09.03.2018 г.