СЪОБЩЕНИЯ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЧЛ.26 ОТ АПК

1. Във връзка и в изпълнение на чл. 26 от АПК, Ви уведомявам за започване на административно производство по чл.99б от ЗГР за заличаване на адресна регистрация, по постъпил сигнал с вх. №РТР19-ГР94-1681/01.08.2019г. Повече информация вижте в линк ТУК.

2. Във връзка и в изпълнение на чл. 26 от АПК, Ви уведомявам за започване на административно производство по чл.99б от ЗГР за заличаване на адресна регистрация, по постъпил сигнал с вх. №РТР19-ГР94-1724/06.08.2019г. Повече информация вижте в линк ТУК. 

 

Съобщение за временна организация на движение след бул. „Хенрих Ибсен“ и ул. „Луи Айер“ до 20.08.2019г.

Уважаеми съграждани,

Във връзка със строящият се канал в участъка от бул. „Гоце Делчев“ до ул. „Никола Крушкин – Чолака“, Ви уведомяваме, че срокът за изпълнение на Етап III, Етап IV и Етап V  от временната организация на движението, с подвижна светофарна уредба, поставена непосредствнено след кръстовището на бул. „Хенрих Ибсен“ и ул. „Луи Айер“, ще бъде до 20.08.2019г. включително.

За срока на следващия етап ще бъдете уведомени допълнително.

 

Извиняваме се за причиненото неудобство!

 СО – район „Триадица“

В Южния парк и Градската градина стартират „Зелените библиотеки“

Първите за тази година „Зелени библиотеки“ в парковете на София стартират на 3 август 2019 г. на две места – в Южния парк и в Градската градина. Библиотеката на СофияВи очаква от 10:00 ч. до 16:00 ч., за да прочетете хубава книга сред природата, да станете наш читател, като си вземете безплатна едногодишна читателска карта и да участвате в станалата традиционна инициатива „Споделени книги“ – „Вземи, прочети, върни“. 

В Южния парк ще чуете поезията на Георги Гаврилов, музиканта Карел Маринович и Боряна Богданова, която ще пее и ще чете поезия. Ще може да се възползвате от възможностите на мобилната библиотека – Библиобус, който разполага с над 1500 тома от най-новите и интересни книги художествена, научно-популярна и детска литература от съвременни и класически български и чуждестранни автори. Малчуганите може да участват в уъркшопа, организиран от Таня Гигова и театрална школа „ГлухАРТчета“. 

В Градската градина с нас ще бъдат поетесата Мирела Иванова, музикалното дуо Петър Чухов и Иван Христов и за децата – актрисата Жана Рашева, която ще представи любими детски книжки.

Продължава вече традиционната инициатива „Споделени книги“ – „Вземи, прочети, върни“. Посетителите ще могат да вземат интересна нова или да оставят вече прочетена книга на специално поставените места в парка.

Съобщение във връзка с изпълнението на строеж „Главен канализационен клон по улица – „Сребърна“ – ул. „Хенрих Ибсен“ и ул. „Никола Крушкин-Чолака“ в участъка на бул. „Гоце Делчев“ до преливна шахта № 1“

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

 Във връзка с изпълнението на строеж „Главен канализационен клон по улица – „Сребърна“ – ул. „Хенрих Ибсен“ и ул. „Никола Крушкин-Чолака“ в участъка на бул. „Гоце Делчев“ до преливна шахта № 1“ ви информираме за следното:

Строителството на главния канализационния клон по ул. „Хенрих Ибсен“ върви предсрочно в сравнение с предвидения в проекта график.  Преди десет дни строително монтажните работи достигнаха до предвидено в проекта преминаване под монолитно мостово съоръжение, което в момента се извършва подземно, поради което на пръв поглед изглежда, че на обекта не се работи. Това не отговаря на истината, тъй като в момента на строежа се извършват денонощни сондажни работи и графика на изпълнението му върви предсрочно в сравнение с този представен при съгласуването на проекта. За да не се изостава от графика за изпълнение на предвидените в проекта срокове, междувременно беше изпълнен и отливния канал от преливна шахта № 1, към реката. В случай, че не се появят някакви непредвидени усложнения се предвижда сондажната процедура да приключи най-късно до 17.07.19 г., след което строително монтажните работи отново ще бъдат надземни и видими за обществеността.

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ СЪГЛАСНО ПАРАГРАФ 56, АЛ.1 И АЛ.2 ОТ ПЗР КЪМ ЗУЕС

УВАЖАЕМА ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание § 56 (1) от ПЗР на ЗУЕС насрочвам общо събрание на Етажната собственост за избор на членове на управителния съвет и управител;

  1. Избор на членове на контролния съвет и контрольор;

Присъствието на собственик/ползвател или упълномощен представител за всеки самостоятелен обект е задължително.

Събранието следва да се проведе при спазване разпоредбите на Закон за управление на етажната собственост. При липса на кворум на посочения ден и час от поканата, да се приложат разпоредбите на чл. 15. ал. 2 и ал. 3 от ЗУЕС.

В едномесечен срок от провеждане на събранието следва да уведомите районната администрация съгласно чл. 466 от ЗУЕС, като представите копие от протокола за провеждане на общото събрание и данни за избраните органи: имена, адрес и телефон на членовете на управителния съвет /управител/ и адреса на сградата в режим на етажна собственост, както и адрес за кореспонденция.

В случай, че Общо събрание не бъде проведено и не са избрани управителни органи, следва в 10 дневен срок да представите списък на собствениците/ползвателите на етажната собственост, с цел определяне на управителни органи служебно от Кмета на район „Триадица“, съгласно § 56 ал. 3 от ЗУЕС.

За контакт в район “Триадица“, Стефания Петрова, юрисконсулт в СО Район „Триадица“тел. 02/8054121.

За повече информация вижте прикачените файлове:

ОРЕХОВА ГОРА 40

АЛАБИН 26

ХРИСТО БОТЕВ 38 ВХ.Б

ХРИСТО БОТЕВ 38 ВХ.А

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЗАТРУДНЕНО ПРИДВИЖВАНЕ ПО УЛ. „СРЕБЪРНА“

Във връзка с изграждането на главен канализационен клон е затруднено придвижването по ул.“Сребърна“

            Във връзка с поетапното изграждане на главен канализационен клон І по ул.“Сребърна“ /ул.“Хенрик Ибсен“/ в район „Триадица“ е затруднено движението в участъка от бул.“Гоце Делчев“ до  МОЛ „Парадайс“.

            Движението е стеснено и се извършва в едно пътно платно в посока, като особено е затруднено в района на кръстовището на ул.“Хенрик Ибсен“ и ул.“Луи Айер“. Настоящият етап от временната организация на движение ще продължи до 21 юни 2019г.

            След това работите ще продължат поетапно в следващ участък в посока ул.“Никола Крушкин Чолака“. Движението няма да бъде затваряно, а само стеснено в определени участъци.

           Напомняме, при възможност в придвижването си гражданите да избягват посочения участък или да използват алтернативни маршрути:

 –   от бул. „Гоце Делчев“ през ул.“П.Ю. Тодоров“, ул.“Бяла черква“, бул.“Арсеналски“ и бул.“Черни връх“;

–   от „П.Ю.Тодоров“, бул.“Гоце Делчев“, ул.“Костенски водопад“, бул.“Тодор Каблешков“;

–  от ул.“Луи Айер“ през бул.“Тодор Каблешков“ към ул.“Костенски водопад“, по бул.“Гоце Делчев“ към ул.“П.Ю.Тодоров“ или бул.“България“;

–    по ул. „Козяк“ или по бул. „Черни връх“;

       Изграждането на главен канализационен клон I в кв. „Кръстова вада-запад“, район „Триадица“, е важно за изграждането на канализационна мрежа в квартал „Кръстова вада“ и особено за отводняването на пробива на бул. „Тодор Каблешков“ към бул. „Черни връх“, което е част от вътрешния ринг на София.

Предложение за алтернативни маршрути вижте в линк ТУК: