Район „Триадица“ съобщава, че в системата https://kg.sofia.bg/#/home.  са обявени свободните места по набори за яслените и детски групи в 131 ДГ в кв. “Манастирски ливади-изток“. Краят на актуализацията на профилите е на  13.01.2023 г. в 17:00 ч. ,когато системата се заключва.