Важно съобщение!

От 11 до 14 август ще се мият поетапно улици в район „Триадица“ под формата на „каре“ със затваряне за движение Дейността ще започне от 07:30 ч. и ще продължи до 16:30 ч. като ще бъдат затворени за придвижване, паркиране и престой на автомобили улиците, по които ще се извършва миене с автоцистерна с маркуч от четири страни под формата на „каре“, съобщават от Столичен инспекторат. Собствениците на паркираните автомобили трябва да ги преместят, докато трае дейността, а на тези, които не са го направили, колите ще бъдат премествани от екипите на ЦГМ ЕАД на близка локация. За новото им местонахождение информация може да се намерят на телефона на ЦГМ 0 70013 233. За целта е създадена организация между фирмите по чистота, Общинска полиция, ЦГМ ЕАД, Пътна полиция – СДВР, Софийска вода и експлоатационните дружества, работещи на територията на столицата, а контролът по изпълнението осъществява Столичен инспекторат на терен. На 11 август ще се мият ул. „Гургулят“, ул. „Верила“, ул. „Кн. Борис I“ и „ Цар Асен“. Графикът може да видите https://inspectorat-so.org/images/Triadica_grafik_kareta_11-14.08.23.pdf