Важно съобщение!

От четвъртък, 17.08.2023 г., започва ремонт на ул. “Емилиян Станев“ в участъка от бул.“Тодор Каблешков“ до ул. „д-р Борис Вълчев“, който ще премине в общо осем етапа.

На първия етап ще се ремонтира участъкът от бул. „Тодор Каблешков“ до ул.“Джон Атанасов“.

Обходните маршрути са следните:

– От ул. “Хенрих Ибсен” -по ул.“Иван Андонов“ на юг до ул. “Акад. Вера Мутафчиева“ и на изток по същата улица до ул.“Емилиян Станев”;

– От бул.“Черни връх“ – по ул. “Джон Атанасов” на запад до ул.“Емилиян Станев“.

Вторият етап на ремонта е от ул.“Джон Атанасов“ до ул.“Вили Казасян“.

Обходните маршрути са следните:

– От ул. “Хенрих Ибсен” – по ул. “Иван Андонов“ на изток по ул. “Акад.Вера Мутафчиева“, на юг по ул. “Янкул Хрельовски“ и на запад по ул.“Вили Казасян“ до ул.“Емилиян Станев“;

– От бул.“Черни връх“- по ул.“Асен Йорданов“ на запад до ул. “Емилиян Станев”.

По отношение и на двата етапа район Триадица препоръчва и следния обходен маршрут:

От ул.“Хенрих Ибсен“ на юг по „Никола Крушкин – Чолака до ул. „Асен Йорданов“ и след това на изток по същата улица до ул. “Емилиян Станев”.

Допълнителна информация:

На 17.08.2023г. се затваря за движение ул. „Емилиян Станев“ в участъка от  бул. “Тодор Каблешков“ до ул. „Вили Казасян“ поетапно, във връзка със стартиране на строителството на обект: „Изграждане на ул. “Емилиян Станев“ в участъка от бул. “Тодор Каблешков“ до ул. “д-р Борис Вълчев“, район Триадица – I Етап, включително съпътстваща техническа инфраструктура и газоснабдяване“.

Изпълнението на ремонтните дейности ще бъде извършено на 8 етапа с пълно затваряне на предвидения за ремонт участък и осигуряване на обходни маршрути.

Проектът е съобразен с  котите на походите към прилежащите имоти. 

В участъка от бул. „Тодор Каблешков“ до ул. „Акад. Вера Мутафчиева“ се предвижда запазване на съществуващата ширина на платното за движение, която е 10,30м и полагане на нови асфалтови пластове.

В останалата част от разглеждания участък е предвидено изграждането на платно за движение с ширина 7.00м и двустранни тротоарни платна с минимална ширина 2.0м.

Тротоарната настилка е с ширина от 2.00м до 3.00м. Тротоарите са ще се изпълнят от пясъчен асфалтобетон. На местата на пешеходните пресичания в кръстовищата са предвидени тактилни плочи и понижение на бордюрите до ниво асфалтова настилка за облекчаване на придвижването на лица в неравностойно положение. 

Проектът предвижда изпълнение на ново улично осветление, реконструкция на електрически, телекомуникационни и газоразпределителната мрежи.