Процедури по ЗОП

 • Публикувано на: декември 29, 2023

  П О К А Н А за представяне на оферти за участие във вътрешен конкурентен избор, провеждан на основание чл. 82, ал. 3 и ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с Рамково споразумение №РТР20-ДГ55-3/04.12.2020 г.

  Прочети още
 • Публикувано на: август 29, 2022

  Покана за представяне на оферти за участие във вътрешен конкурентен избор, провеждан на основание чл. 82, ал. 3 и ал. 4 от ЗОП, в обхвата на Рамково споразумение №РТР20-ДГ55- 4/04.12.2020 г.

  Прочети още
 • Публикувано на: юли 21, 2022

  Вътрешен конкурентен избор, провеждан на основание чл. 82, ал. 3 и ал. 4 от ЗОП, в обхвата на Рамково споразумение №РТР20-ДГ55-4/04.12.2020 г. / публикуван на 14.02.2022 г.

  Прочети още
 • Публикувано на: май 12, 2022

  Покана за представяне на оферти във вътрешен конкурентен избор, провеждан […]

  Прочети още
 • Публикувано на: май 12, 2022

  Покана за представяне на оферти във вътрешен конкурентен избор, провеждан […]

  Прочети още
 • Публикувано на: май 12, 2022

  Вътрешен конкурентен избор, провеждан на основание чл. 82, ал. 3 […]

  Прочети още
 • Публикувано на: май 12, 2022

  ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ, публикувано на 24.06.2021г. Заповед

  Прочети още
 • Публикувано на: май 12, 2022

  Публично състезание: Упражняване на строителен надзор и други консултантски услуги […]

  Прочети още
 • Публикувано на: май 12, 2022

  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА: Предметът на обществената поръчка е „Ново строителство, ремонт, […]

  Прочети още
 • Публикувано на: май 12, 2022

  „Извършване на строително монтажни работи по мрежата на уличното осветление […]

  Прочети още
 • Публикувано на: май 12, 2022

  ОБЯВА С ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКА: „РЕМОНТ НА ПОКРИВА НА ЮЖНОТО […]

  Прочети още
 • Публикувано на: май 12, 2022

  Обява с предмет: „Поддръжка на уличната мрежа и съоръженията на […]

  Прочети още
 • Публикувано на: май 11, 2022

  ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: Изготвяне на инвестиционен технически проект за […]

  Прочети още
 • Публикувано на: май 11, 2022

  Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските заведения Предметът […]

  Прочети още
 • Публикувано на: май 11, 2022

  Столична община, район „Триадица“ обявява обществена поръчка с предмет: „Изграждане […]

  Прочети още