Процедури по ЗОП

 • Публикувано на: май 12, 2022

  РЕШЕНИЕ №РТР21-РД31-6,публикувано на 28.05.2021г. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ,публикувано на 29.04.2021г.

  Прочети още
 • Публикувано на: май 12, 2022

  РЕШЕНИЕ № РТР21-РД93-4/13.04.2021г., публикивано на 13.04.2021г. ПРОТОКОЛ ОТ 05.04.2021г., публикуван […]

  Прочети още
 • Публикувано на: май 12, 2022

  Обявление за възложена поръчка,публикувано на 25.03.2021г. Договор № РТР21-ДГ55-2/08.02.2021г., публикуван […]

  Прочети още
 • Публикувано на: май 12, 2022

  Обявление за възложена поръчка, публикувано на 25.03.2021г. Договор № РТР21-ДГ55-1/08.02.2021г., […]

  Прочети още
 • Публикувано на: май 12, 2022

  ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ С ПРЕДМЕТ : „Доставка на нетна активна електрическа […]

  Прочети още
 • Публикувано на: май 12, 2022

  ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ С ПРЕДМЕТ: ДОСТАВКА НА НЕТНА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ […]

  Прочети още
 • Публикувано на: май 12, 2022

  Открита процедура с предмет : „Текущ ремонт на уличната мрежа […]

  Прочети още
 • Публикувано на: май 12, 2022

  Открита процедура с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи по изграждане на […]

  Прочети още
 • Публикувано на: май 12, 2022

  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: ИЗГРАЖДАНЕ И ОБОРУДВАНЕ НА ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО […]

  Прочети още
 • Публикувано на: май 12, 2022

  Обществена поръчка с предмет: „Поддръжка на уличната мрежа и съоръженията […]

  Прочети още
 • Публикувано на: май 12, 2022

  „Текущ ремонт и рехабилитация на общинска инфраструктура (улична, пътна мрежа […]

  Прочети още
 • Публикувано на: май 12, 2022

  „ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЪТНАТА НАСТИЛКА ПО УЛ. „ХЕНРИК ИБСЕН“, СЛЕД ИЗГРАЖДАНЕ […]

  Прочети още
 • Публикувано на: май 11, 2022

  Столична община, район „Триадица“ обявява открита процедура за възлагане на […]

  Прочети още
 • Публикувано на: май 11, 2022

  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Във връзка с постъпили запитвания относно […]

  Прочети още
 • Публикувано на: май 11, 2022

  Обект –  „Изграждане на пристройка и надстройка за две групи, и […]

  Прочети още