Процедури по ЗОП

 • Публикувано на: май 12, 2022

  Публично състезание с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи по изграждане […]

  Прочети още
 • Публикувано на: май 12, 2022

  Открита процедура: Доставки на хранителни продукти за нуждите на детските […]

  Прочети още
 • Публикувано на: май 12, 2022

  Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията […]

  Прочети още
 • Публикувано на: май 12, 2022

  ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ С ПРЕДМЕТ: Избор на изпълнител/и за извършване на […]

  Прочети още
 • Публикувано на: май 12, 2022

  Обществена поръчка за избор на изпълнител за извършване на дейности […]

  Прочети още
 • Публикувано на: май 12, 2022

  ПОКАНА за представяне на оферти за участие в процедура на […]

  Прочети още
 • Публикувано на: май 12, 2022

  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Обновяване […]

  Прочети още
 • Публикувано на: май 11, 2022

  Обява с предмет: Избор на изпълнител за изграждане на ново […]

  Прочети още
 • Публикувано на: май 11, 2022

  ОБЯВА ПО ЧЛ.20, АЛ.З ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: ИЗБОР НА […]

  Прочети още
 • Публикувано на: май 11, 2022

  Обява с предмет: Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни […]

  Прочети още
 • Публикувано на: май 11, 2022

  Съобщение – ДО ВСИЧКИ КАНДИДАТИ Закупили документация за участие в обществена […]

  Прочети още