УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

            Приемът на ученици в първи клас на общинските училища, намиращи се на територията на СО – район „Триадица“ се извършва съгласно приета Система за прием на ученици в 1-ви клас в общинските училища на територията на Столична община с Решение № 83 от 23.02.2017 г. на Столичен общински съвет.

За по-конкретна информация , моля   последвайте връзките :

Решение №83 на Столичния общински съвет  от 23.02.2017 г.

Писмо до родителите, указващо прилежащите територии към училищата в район „Триадица“

Система за прием на ученици в 1 клас.

Графично представяне на прилежащите територии към училищата, както следва:

20 ОУ „ТОДОР МИНКОВ”

22 СУ „ГЕОРГИ С. РАКОВСКИ“

41 ОУ „СВ. ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ“

 47 СУ „ХРИСТО Г. ДАНОВ“

73 СУ „ВЛАДИСЛАВ ГРАМАТИК“

104 ОУ „ЗАХАРИ СТОЯНОВ“

121 СУ „ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ“

126 ОУ „ПЕТКО Ю. ТОДОРОВ“