Район Триадица уведомява, че поради необходимостта от възстановяване на компрометирана тръбна канална мрежа на мобилен оператор ще се извърши текущ ремонт, засягащ тротоара при бл.73, вх.1 в кв.“Иван Вазов“, който ще продължи до 31.10.2023 г.