Важно съобщение!

Служба ЕСГРАОН на район „Триадица“ ще работи извънредно на 20.03.2021
г. /събота/ от 10:00 до 17:00 ч.. Тогава изтича крайният срок за подаване на заявления за гласуване по
настоящ адрес и издаване на удостоверение за гласуване на друго място във
връзка с  изборите за народни
представители на 04.04.2021 г.

Гражданите, които искат да
се възползват от услугата, могат да го направят на първия етаж в сградата на
районната администрация на ул.“Алабин“ №54.