Днес 18.01.2017г в район “Триадица” СО, на  основание  §12, т.1  от  ЗУЗСО , чл.22, ал.4  от  ЗУТ  и  чл.14, ал.1  от  Наредбата  за  реда  и  начина  на  провеждане  на  обществени  обсъждания, приета  с  Решение № 950  по  Протокол № 120  от 11.10.2007 г., чл.46  от  ЗМСМА  и  Заповед  № РД-г.  на  Кмета  на  район” Триадица” – СО,  в  район ”Триадица” на  адрес: гр.София, ул.”Алабин” № 54, ет. 4, стая  405  се  проведе представяне на “Виза за проектиране на реконструкция и частично възстановяване на част от групов архитектурен комплекс-паметник на културата ”Софийски арсенал” в Музей на съвременното изкуство ”Софийски арсенал” в м.”Южен парк 2-ра част”, кв.2, УПИ І- “за парк”, Национален музей “Земята и хората”, мемориал “Гарнизонно стрелбище” и паркинг по указания начин “.

Присъстваха:

  1. Гл.арх. р-н “Триадица” арх. Иван Шишков
  2. Арх. Константин Пеев автор на проекта.
  3. Даниела Пиронкова-“Топлофикация-София”- експерт присъединяване
  4. Ландш. Арх. Десислава Вълева проектант част “Ландшафна архитектура”
  5. Катя Георгиева- старши юристконсулт-Министерство на културата.
  6. Костадин Пеевски- главен юристконсулт-Министерство на културата
  7. Арх. Анелия Данова гл. специалист отдел УТКРКС р-н “ Триадица”.
  8. Дара Мутафчийска гл. специалист отдел УТКРКС р-н “ Триадица”.

 

Арх. Пеев представи извършените предварителни проучвания.

Схема 1.

Схема 2.

Схема 3.

Схема 4.

Фото архив.

Визуализация – Север.

Визуализация – Изток.

Визуализация – Запад.

Скица.

ФИН ОУП