Заповед на Главния архитект на СО – район „Триадица“

Заповед за изменение на плана за регулация