Важно съобщение!

Район „Триадица“ съобщава, че от 15.12.2022 г. при бл.97 и бл.98 на кв. „Стрелбище“ започва поетапно изграждане на комбинирано спортно игрище, състоящо се от футболно игрище върху настилка от изкуствена трева и комбинирано баскетболно игрище и волейболно, с малка трибуна разделяща двете игрища. За целта районната администрация планира да използва целия имот, отреден за спортно игрище и озеленяване, който е с 4 метра по-широк от съществуващото футболни игрище. Така общата площ на двете нови игрища ще се увеличи от 800 кв. м. до близо 1,1 дка. Планува се и художествено оформление на игрищата. Район „Триадица“ предвижда и трансформирането на паркинга между блоковете като след премахването на 72 гаражни клетки, новосформираният паркинг ще включва над 120 места.