Район „Триадица“ напомня, че на 14.12.2022 г. от 18:00 ч., в залата на Сдружение „Тишина“, ул. “Йордан Йовков“ 13 на разположение на гражданите за въпроси, свързани със санирането, ще бъде екип от експерти. Експертите ще разясняват условията за участие в процедурата, критериите за класиране, избор на фирма за техническо и енергийно обследване и др.

Заповядайте!