Кметът на район „Триадица“ за новия стенопис  в 126 ОУ „Петко Ю.Тодоров“