ПРОТОКОЛ 5 – Изтегли протокол

„Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на обособени части от недвижими имоти – публична общинска собственост, представляващи терени за разполагане на 3 (три) броя преместваеми търговски обекти (павилион № 1 унифициран, с покрита площ oт 6.48 кв.м., павилион № 2 унифициран, с покрита площ oт 6.48 кв.м. и павилион № 3 унифициран, с покрита площ oт 6.48 кв.м.) съгласно схема на група № 17, находящи се в район „Триадица“, кв. 32, м.“Иван Вазов“ (бул. „Витоша“).