Район „Триадица“ има свободна позиция за главен специалист – счетоводство. Повече информация вижте тук: