Вътрешен конкурентен избор, провеждан на основание чл. 82, ал. 3 и ал. 4 от ЗОП, в обхвата на Рамково споразумение №РТР20-ДГ55-4/04.12.2020 г. / публикуван на 14.02.2022 г.

Покана, публикувана на 14.02.2022 г.

Методика, публикувана на 14.02.2022 г.

Проект на договор, публикуван на 14.02.2022 г.

Обрзци на документи, публикувани на 14.02.2022 г.