Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските заведения

Предметът на настоящата процедура е:
„Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските заведения на територията на Столична община, район „Триадица“ за 36 месеца”, считано от датата на подписване на договора.

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските заведения на територията на Столична община, район „Триадица“ за 36 месеца

Решение – Изтегли файл

Обявление – Изтегли файл

Документация – Изтегли файл

Протокол 1 – Изтегли файл

Протокол 2 – Изтегли файл

Протокол 3 – Изтегли файл

Протокол 4 – Изтегли файл

Решение за класиране на участници – Изтегли файл

Договор с класиран участник – Изтегли файл

Взъзка към АОП – Отвори линк


Съобщение – Изтегли файл

На основание чл.69А, ал.3 от ЗОП за насрочване на дата и час за отваряне на Плик номер 3