ВИЗА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА ДЕТСКА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ДЕЦА ДО 3 ГОДИНИ В УПИ ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ , В РЕЖИМ НА ТГО, КВ.7, м. „КРАСНО СЕЛО-СТРЕЛБИЩЕ-УРБАНИСТИЧЕН БЛОК 32 „/поземлен имот с КИ 68134.1003.92/, район „Триадица“, ул.“Боровец“, гр.София

Във връзка със съобразяването с пандемичната обстановка в страната представянето на визата ще се осъществи на 24.11.2021 г.. от 18:00 ч. в дигитална среда чрез специализираната платформа CISCO WEBEX.

Линк

Meeting number (access code): 2733 462 6693

Meeting password: sofia01

Заповед

Виза за проектиране

Проект

Скица