Обществено обсъждане на ПУП, кв.40, м. „Манастирски ливади-изток“

С оглед пандемичната обстановка общественото обсъждане на проекта ще се проведе дигитално чрез платформата CISCO WEBEX. .

Дата: 20.01.2022 г.

Час: 18:00 ч.

Линк:

Meeting number (access code): 2732 245 4601

Meeting password: sofia01

Заповед:

Обяснителна бележка:

Скица:

Скица 1