Обява с предмет: „Поддръжка на уличната мрежа и съоръженията на територията на Район Триадица – СО“

Предмет на поръчката: „Поддръжка на уличната мрежа и съоръженията на територията на Район Триадица – СО„, публикувана на 11.04.2019г.

ДОГОВОР

ПРОТОКОЛ РТР19-РД92-3-2 от 21.05.2019г., публикуван на 21.05.2019г.

Протокол № РТР19-РД92-3-1 от 10.05.2019, публикуван на 10.05.2019г.

Информация за удължаване срока на публикувана обява РТР19-РД93-2-2 от 23.04.2019г., публикувано на 23.04.2019г.

ОБЯВА

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА ОБЯВА

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОБРАЗЦИ