Покана за представяне на оферти във вътрешен конкурентен избор, провеждан на основание чл. 82, ал. 3 и ал. 4 от ЗОП, във връзка с Рамково споразумение №РТР20-ДГ55-3/04.12.2020 г. Предмет на поръчка:„Основен ремонт на покрив и въвеждане на мерки за повишаване на енергийната ефективност на 20то ИОУ „Тодор Минков”, гр. София, Район Триадица, ул. „Княз Борис І” № 27“.

Покана, публикувана на 20.04.2022 г.

Методика, публикувана на 20.04.2022 г.

Проект на договор, публикуван на 20.04.2022 г.

Количествена сметка, публикувана на 20.04.2022 г.

Проектна документация, публикувана на 20.04.2022 г.
Образци на документи, публикувани на 20.04.2022 г.