ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: Изготвяне на инвестиционен технически проект за Обединено детско заведение за осем групи в УПИ І, кв.40, м. „Манастирски ливади-изток“,район „Триадица“

ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ “ Изготвяне на инвестиционен технически проект  за Обединено детско заведение за осем групи в УПИ І, кв.40, м. „Манастирски ливади-изток“,район „Триадица“

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЯВЕНА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА.

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

ВИЗА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ И СКИЦА

РАЗЯСНЕНИЕ ДО ЛИЦАТА, получили документация за участие в конкурсна процедура обявена чрез публична покана с предмет „ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ  ЗА ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ ЗА ОСЕМ ГРУПИ В УПИ I, КВ.40, М. „МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ – ИЗТОК, РАЙОН ТРИАДИЦА“

РАЗЯСНЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА -2

РАЗЯСНЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА -3

ПУБЛИЧНА ПОКАНА  ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, публикувано на 04.12.2015г.

(ПУБЛИЧНА ПОКАНА  ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА във формат .doc)

 С ПРЕДМЕТ:

Изготвяне на инвестиционен технически проект  за Обединено детско заведение за осем групи в УПИ І, кв.40, м. „Манастирски ливади-изток“,район „Триадица“

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА.

Обявление в сайта на АОП.