Обществен съвет

Обществения съвет ще осъществява дейността си на основата на принципите на откритост, доброволно участие, равнопоставеност, сътрудничество и взаимодействие.

Съветът ще заседава три пъти в месеца в четвъртък от 16:00часа в заседателната зала на район „Триадица“, находяща се на трети етаж в административната сграда, както следва:

I –ви четвъртък от месеца  за  кв.“Център – Буката“, кв.“Здраве“ и кв. „Иван Вазов“;

II-ри четвъртък от месеца за кв.“Стрелбище“ и кв.“Гоце Делчев“

III-ти четвъртък от месеца за кв.“Манастирски ливади –изток“ и кв.“Кръстова вада“

Дневният ред ще бъде обявен в покана, публикувана на официалния интернет сайт на СО – район „Триадица“ www.triaditza.org , най – малко една седмица преди заседанието.

Заповед

Обява за провеждане на конкурс по документи за Допълнителни образователни дейности в ДГ № 87 „Буката“

Обява за провеждане на конкурс по документи за Допълнителни образователни дейности в ДГ № 87 „Буката“. За повече информация вижте в линк ТУК.

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми съграждани,

Във връзка с промените в Закона за ветеринарномедицинската дейност, СО район „Триадица“ организира поредица от срещи с граждани, собственици на домашни любимци- кучета с цел обществено обсъждане на предложените промени.
Първата среща ще се състои на 09.07.2019 г. от 18.30 часа на площадката за разхождане на кучета в Южен парк на бул. „Петко Ю. Тодоров“, вход откъм ул. „Нишава“.
На срещата ще присъстват народният представител Димитър Главчев – вносител на закона и инж. Николай Терзиев – кмет на район „Триадица“.
Очаква ме Ви, за да чуем Вашите мнения и становища, както и предложения към направените предложения.