СЪОБЩЕНИЕ

По реда на §4 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ Ви съобщаваме, че в СО-район „Tриадица” е постъпила за разглеждане и обявяване скица за поставяне на преместваем обект по смисъла на §5, т.80 от ДР на ЗУТ, а именно от “Скица с указан начин на поставяне на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ – павилион за празнуване на детски партита в ПИ 68134.1007.1709, част от УПИ I-за парк, кв.1, м. “Кръстова вада- Южен парк IV част”.  

Можете да се запознаете с проекта в СО- Район „Триадица”, ул. „Алабин”№ 54, ет.4, стая 414 в рамките на приемното време.

 

В  срок  до 05.07.2019 г.  могат  да  се  подават   писмени  становища , които  да  се  адресират  до  Кмета  на  район ”Триадица”. Становищата  се  подават  в  деловодството  на  район ”Триадица”, ул.”Алабин” № 54, ет.1.  Становища  постъпили  след  определения  срок  не  се  разглеждат. Становищата  трябва  да  съдържат  общ  коментар, конкретни  мотивирани  предложения, доказателства  за  пропуснати  ползи  от  не въвеждането  на  други  варианти.

Скица с указан начин на поставяне

Заповед РТР19-РД56-157 11.06.2019г.

 

Във връзка с направени предложения за промяна на действащата организация на движението в кв. „Гоце Делчев“, СО-Район „Триадица“

На 28.03.2019 /четвъртък/ от 18:00 ч. в помещението находящо се на адрес: гр. София, жк. Гоце Делчев, бул.България, между бл.5А и бл. 6А  се проведе обществено обсъждане, на предложенията за промяна на действащата организация на движение в ж.к. „Гоце Делчев“ на СО Район „ Триадица“.

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА РАЙОН „ТРИАДИЦА“-СО

УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ НА 21. 04. 2019 Г. (НЕДЕЛЯ) СТАРТИРА І ЕТАП ОТ ИЗГРАЖДАНЕТО НА „ГЛАВЕН КАНАЛИЗАЦИОНЕН КЛОН І ПО УЛИЦА „СРЕБЪРНА“ /УЛ.„ХЕНРИХ ИБСЕН“/ И УЛ.“НИКОЛА КРУШКИН–ЧОЛАКА“ В УЧАСТЪКА ОТ БУЛ.“ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ДО ПРЕЛИВНА ШАХТА №1, М. „КРЪСТОВА ВАДА–ЗАПАД“.

        УЧАСТЪКЪТ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ Е ОТ БУЛ.“ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ДО УЛ.“НИКОЛА КРУШКИН-ЧОЛАКА“. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА НА СТРОИТЕЛСТВОТО Е 150 ДНИ.

        ИЗГРАЖДАНЕТО НА КАНАЛА Е НЕОБХОДИМО ЗА БЪДЕЩОТО ОТВОДНЯВАНЕ НА ЧАСТ ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА КВ. „КРЪСТОВА ВАДА-ЗАПАД“, КАКТО И ЗА ОТВОДНЯВАНЕ НА ПРОБИВА НА БУЛ.“ТОДОР КАБЛЕШКОВ“ КЪМ БУЛ. „ЧЕРНИ ВРЪХ“, ЧИЕТО СТРОИТЕЛСТВО ЩЕ СТАРТИРА, СЛЕД ЗАВЪРШВАНЕ НА ОТЧУЖДИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕДУРИ. 

        ВЪВ ВРЪЗКА С ОДОБРЕНАТА ДЕСЕТ ЕТАПНА ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОЕКТА, УЛ.„ХЕНРИХ ИБСЕН“ НЯМА ДА СЕ ЗАТВАРЯ, А ДВИЖЕНИЕТО ВРЕМЕННО ЩЕ БЪДЕ ЗАТРУДНЕНО ПО ОПРЕДЕЛЕНИ  КЪСИ УЧАСТЪЦИ ОТ ТРАСЕТО, СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНАТА СХЕМА.  

      ИЗВИНЯВАМЕ СЕ ЗА ПРИЧИНЕНОТО НЕУДОБСТВО, СВЪРЗАНО СЪС СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИТЕ РАБОТИ.

 

ЕТАПИ

МАРШРУТИ

Поздравителен адрес от кмета на район „Триадица“ по повод предстоящият 3ти март

Поздравявам ви с 141 годишнината от Освобождението на България!
На 3 март 1878 година е подписан Санстефанският мирен договор, който
поставя началото на съвременната българска държава и е символ на мечтата
за Санстефанска България, която ще дава повод за обединение на поколения
българи.

Изложба на мартеници

През месец март 2019 година за втора поредна година район „Триадица“ ще отбележи традиционния български празник „Мартеница“ с провеждане на изложба-конкурс за мартенички и картички, изработени от децата от детските градини, учениците от училищата и народните читалища в района.

На 01 март 2019 година в административната сграда на район „Триадица“ ще бъде експонирана изложба под надслов „Мартеница“. Богатото познаване на българските традиции и символиката на мартеницата от децата ще бъде оценено от компетентно жури. На децата изработили най-красиви мартеници ще бъдат раздадени грамоти.