Срок за предоставяне:

7 дни

За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност: 10.00 лв**

 

Срок за предоставяне:

30 дни

За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност: 40.00 лв**

 

Срок за предоставяне:

30 дни

За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност: 150.00 лв**

 

Срок за предоставяне:

14 дни

За услугата се заплаща такса на стойност:

до 1дка – 600 лв/ до 10 дка – 700 лв./ над 10 дка – 800 лв.

 
Срок за предоставяне:

30 дни

За услугата се заплаща такса:

до 1 дка 200 лв./ до 10 дка 250 лв./ над 10 дка 300 лв.

Срок за предоставяне:

30 дни

За услугата се заплаща такса**: 

изчислява се

 

Срок за предоставяне:

30 дни

За услугата се заплаща такса**:

изчислява се

 

Срок за предоставяне:

30 дни

За услугата се заплаща такса:

изчислява се

 
Срок за предоставяне:

30 дни

За услугата се заплаща такса:

изчислява се

Срок за предоставяне:

30 дни

За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност: 100.00 лв

 

Срок за предоставяне:

3 дни

За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност: 10.00 лв

 

Срок за предоставяне:

7 дни

Услугата е безплатна

 

Срок за предоставяне:

14 дни

За услугата се заплаща такса**:

изчислява се

 

Срок за предоставяне:

7 дни

За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност**: 10.00 лв

 

Срок за предоставяне:

14 дни

За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност**: 5.00 лв

 

Срок за предоставяне:

30 дни

За услугата се заплаща такса:

изчислява се

 

Срок за предоставяне:

30 дни

За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност: 100.00 лв

 

Срок за предоставяне:

14 дни

За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност**: 10.00 лв

 

Срок за предоставяне:

14 дни

За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност: 

30 лв. за юридически лица/ 20 лв. за физически лица

 

Срок за предоставяне:

14 дни

За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност: 20.00 лв

 

Срок за предоставяне:

30 дни

Услугата е безплатна

 

Срок за предоставяне:

30 дни

За услугата се заплаща такса**:

50 % от предвидените такси

 

Срок за предоставяне:

30 дни

За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност: 30.00 лв

 
Срок за предоставяне:

30 дни

За услугата се заплаща такса:

изчислява се

Срок за предоставяне:

30 дни

За услугата се заплаща такса:

типов диз. 100 лв. /инд. проект 300 лв. /автомивки или сервиз 300 лв.

 

Срок за предоставяне:

30 дни

За услугата се заплаща такса**:

автомивки и сервизи – 10лв/кв.м, мин. 100 лв. /об. типов проект 50 лв. /рекл. типов проект 100 лв. /рекл. индивидуален проект 300 лв. /об. индивидуален проект 8 лв. /кв. м, мин. 50 лв.

 

Посочените срокове и цени са за обикновена услуга. Услугите, отбелязани със * могат да се заявят като бързи или експресни, като в този случай цената на услугата се увеличава съответно с 50% или 100%.

Таксите обозначени с „**“ са платими при заявяване на услугата

Други формуляри:

Услуги