Заключително обществено обсъждане на „Проект за извършване на ремонт на градина при храм „Св. ВМЧК. Георги Победоносец“

Дата: 14.07.2021 г. от 18 часа

Място: Градинката пред храм „Св. ВМЧК. Георги Победоносец“

Обществено обсъждане на Проект за извършване на текущ ремонт на градина при храм
„Св. ВМЧК. Георги Победоносец“, притежаваща статут на недвижима културна
ценност на парковото и градинско изкуство, находяща се в пространството,
ограничено между бул. „Патриарх Евтимий“, ул. „Княз Борис“, ул. „Хан
Аспарух“ и ул. „Цар Самуил“, УПИ I, кв. 356 по плана за гр. София.
Представянето на проекта:  09.06.2021 г. от 18:00 часа 

Място:
градината при храм „Св. ВМЧК. Георги Победоносец“.

Заключително обсъждане : 14.07.2021 г. от 18.00 часа

Място: в градината при храм „Св. ВМЧК. Георги Победоносец“.

Заповед:

Заповедта е публикувана на интернет страницата на Столична община –
район „Триадица” и е поставена на информационното табло в сградата на
СО– район „Триадица“, находяща се на адрес: гр. София, ул. „Алабин“ №
54.

С подробности по проекта можете за се запознаете тук

 

Проект

Към проекта:

Към проекта:

Към проекта:

Към проекта:

Към проекта:

Към проекта:

Към проекта: