Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район „Триадица“ във връзка с „НПЕЕМЖС“ – ж.к. „Стрелбище”, бл. 23, ж.к. „Гоце Делчев“, бл. 231, “Гоце Делчев“, бл. 243 (САНИРАНЕ етап 3)

Обявление за приключен договор за обществена поръчка РТР18-ДГ55-10 от 08.10.2018г., публикувано на 06.01.2020 г.

Обявление за приключен договор за обществена поръчка РТР18-ДГ55-8 от 05.10.2018г., публикувано на 06.01.2020 г.

Обявление за приключен договор за обществена поръчка РТР18-ДГ55-4 от 04.10.2018г., публикувано на 06.01.2020 г.

Обявление за приключен договор за обществена поръчка РТР18-ДГ55-12 от 11.10.2018., публикувано на 06.01.2020 г.

Обявление за приключен договор за обществена поръчка РТР18-ДГ55-15 от 30.10.2018 г., публикувано на 02.01.2020 г.

Обявление за приключен договор за обществена поръчка, публикувано на 29.10.2019г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №РТР18-ДГ55-14-1 от 07.10.2019, публикувано на 07.10.2019г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № РТР18-ДГ55-7-3 от 07.10.2019, публикувано на 07.10.2019г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № РТР18-ДГ55-5-2 от 07.10.2019, публикувано на 07.10.2019г.

АНЕКС 1 КЪМ РТР18-ДГ55-10 ОТ 08.10.2018Г., публикуван на 15.11.2018г.

АНЕКС 1 КЪМ РТР18-ДГ55-7 ОТ 04.10.2018Г., публикуван на 15.11.2018г.

АНЕКС 1 КЪМ РТР18-ДГ55-4 ОТ 04.10.18Г., публикуван на 15.11.2018г.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА № РТР18-РД93-10(16) от 05.11.2018, публикувано на 05.11.2018г.

Договор № РТР18-ДГ55-15 от 30.10.2018, публикуван на 30.10.2018г.

Договор № РТР18-ДГ55-14 от 29.10.2018, публикуван на 29.10.2018г.

Договор № РТР18-ДГ55-12 от 11.10.2018г., публикуван на 11.10.2018г.

Решение РТР18-РД93-10-15 от 10.10.2018г. за изменение на влязло в сила решение в частта за определяне на изпълнител на
обществена поръчка по обособена позиция и обособена позиция 9, публикувано на 10.10.2018г.

Договор № РТР18-ДГ55-10 от 08.10.2018г., публикуван на 08.10.2018г.

Договор № РТР18-ДГ55-8 от 05.10.2018г., публикуван на 05.10.2018г.

Договор № РТР18-ДГ55-7-от-04.10.2018г., публикуван на 04.10.2018г.

Договор № РТР18-ДГ55-6 от 04.10.2018г., публикуван на 04.10.2018г.

Договор № РТР18-ДГ55-5 от 04.10.2018г., публикуван на 04.10.2018г.

Договор № РТР18-ДГ55-4 от 04.10.2018г., публикуван на 04.10.2018г.

РЕШЕНИЕ №РТР18-РД93-10 от 28.08.2018 за избор на изпълнители на кмета на Столична община – Район Триадица, публикувано на 28.08.2018г.

ДОКЛАД, публикувано на 28.08.2018г.

ПРОТОКОЛ 4, публикувано на 28.08.2018г.

ПРОТОКОЛ 3, публикувано на 28.08.2018г.

ПРОТОКОЛ 2, публикувано на 28.08.2018г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти РТР17-РД93-16-2 от 09.07.18г., публикувано на 09.07.2018г.

Протокол 1 по чл.54, ал.1 от ППЗОП, публикувано на 02.05.2018г.

Разяснение по реда на чл.33, ал.2 от ЗОП, публикувано на 18.12.2017 г.

Разяснение по реда на чл.33, ал.2 от ЗОП, публикувано на 15.12.2017 г.

Разяснение по реда на чл.33, ал.2 от ЗОП, публикувано на 13.12.2017 г.

Разяснение по реда на чл.33, ал.2 от ЗОП, публикувано на 08.12.2017 г.

Разяснение по реда на чл.33, ал.2 от ЗОПпубликувано на 06.12.2017 г.

Разяснение по реда на чл.33,ал.2 от ЗОП, публикувано на 06.12.2017 г.

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА  , публикувано на 15.11.2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ , публикувано на 15.11.2017 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОБРАЗЦИ , публикувани на 15.11.2017 г.

Техническа документация блок 23

Техническа документация блок 231

Техническа документация блок 243