ОБЯВА С ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКА: „РЕМОНТ НА ПОКРИВА НА ЮЖНОТО КРИЛО И КОРПУС „НАЧАЛЕН ЕТАП“, ЧАСТ ОТ СГРАДАТА НА 121-ВО СУ „ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ“ – ГР. СОФИЯ, РАЙОН „ТРИАДИЦА“, публикувана на 16.05.2019г.

Договор №РТР19-ДГ56-38 от 19.09.2019г., публикувано на 19.07.2019г.

Протокол РТР19-РД92-6-1 от 14.06.2019г., публикувано на 14.06.2019г.

Протокол РТР19-РД92-6 от 14.06.2019г., публикувано на 14.06.2019г.

Протокол 1 от 05.06.2019г., публикувано на 05.06.2019г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА ОБЯВА, публикувано на 16.05.2019г.

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, публикувано на 16.05.2019г.

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ, публикувано на 16.05.2019г.

МЕТОДИКА, публикувано на 16.05.2019г.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ, публикувано на 16.05.2019г.

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР, публикувано на 16.05.2019г.

ОБРАЗЦИ, публикувано на 16.05.2019г.