Открита процедура: Доставки на хранителни продукти за нуждите на детските заведения на територията на Столична община – Район „Триадица“

     Договор с фирма „Макрон ООД“

     Ценово предложение

       Решение №РТР18-РД93-8 от 13.07.18г. за избор на изпълнител.

      Протокол 3 от 09.07.2018г.

      Протокол 2 от 30.05.2018г.

      Доклад от 09.07.18г.