Търгове и конкурси

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС „ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ“

Обявление за удължаване на срока за подаване на оферти с 15 дни.

Обявление за конкурс с предмет „Отдаване под наем за срок от 3 (три)
години на недвижим имот, частна общинска собственост, актуван с АОС №
2073 от 15.05.2021 г. на СО Район „Триадица“, находящ се в гр.София,
ж.к. „Стрелбище“, ул. „Костенски водопад“ № 25, представляващ едноетажна
сграда с идентификатор 68134.1003.189.12 със застроена площ от 76 кв.м.
по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-108/13.12.2016 г. на ИД на АГКК,
разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.1003.189, съставляващ
УПИ II от кв. 123, местност „Красно село – Стрелбище – Урб.бл.32“, със
специфично конкурсно предназначение: за художествена галерия“.

 • Публикувано на: май 11, 2022

  Обявление за конкурс „Отдаване на части от имот публична общинска […]

  Прочети още
 • Публикувано на: май 11, 2022

  Обявление за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под […]

  Прочети още
 • Публикувано на: май 11, 2022

  Срокът за представяне на офертите в деловодството на СО-район „Триадица“ […]

  Прочети още
 • Публикувано на: май 11, 2022

  Резултати от проведен конкурс за гл. счетоводител в СО-район „Триадица“

  Прочети още
 • Публикувано на: май 11, 2022

  ОБЯВЛЕНИЕ Столична община – Район “Триадица” на основание чл. 10а, […]

  Прочети още
 • Публикувано на: май 11, 2022

  Съобщение във връзка с класирането на конкурса за началник отдел […]

  Прочети още

Съобщения

 • Публикувано на: май 11, 2022

  Резултати от проведен конкурс за гл. счетоводител в СО-район „Триадица“

  Прочети още
 • Публикувано на: май 11, 2022

  Съобщение във връзка с класирането на конкурса за началник отдел […]

  Прочети още
 • Публикувано на: май 11, 2022

  ОБЯВЛЕНИЕ, публикувано на 12.05.2017г. Удължаване на срока за приемане на […]

  Прочети още
 • Публикувано на: май 11, 2022

  Резултати от проведения конкурс за длъжността Началник отдел ФСД в […]

  Прочети още
 • Публикувано на: май 11, 2022

  Ново съобщение във връзка с провеждане на втория етап – […]

  Прочети още
 • Публикувано на: май 11, 2022

  Резултати от проведения конкурс за длъжността Началник отдел ФСД в […]

  Прочети още

Архив – Протоколи

 • Публикувано на: май 11, 2015

  ПРОТОКОЛ 15 – Изтегли протокол „Отдаване под наем за срок от 5 […]

  Прочети още
 • Публикувано на: май 11, 2015

  ПРОТОКОЛ 1 – Изтегли протокол „Отдаване под наем за срок от […]

  Прочети още
 • Публикувано на: май 11, 2015

  ПРОТОКОЛ 2 – Изтегли протокол „Отдаване под наем за срок от […]

  Прочети още