Търгове и конкурси

 • Публикувано на: май 11, 2022

  ОБЯВЛЕНИЕ, публикувано на 12.05.2017г. Удължаване на срока за приемане на […]

  Прочети още
 • Публикувано на: май 11, 2022

  Резултати от проведения конкурс за длъжността Началник отдел ФСД в […]

  Прочети още
 • Публикувано на: май 11, 2022

  Конкурс с предмет: „отдаване под наем на нежилищен имот – […]

  Прочети още
 • Публикувано на: май 11, 2022

  Обявяване на конкурс „Отдаване под наем за срок от 5 […]

  Прочети още
 • Публикувано на: май 11, 2022

  О Б Я ВЛЕНИЕ Столична община – Район “Триадица” на […]

  Прочети още
 • Публикувано на: май 11, 2022

  Ново съобщение във връзка с провеждане на втория етап – […]

  Прочети още

Съобщения

 • Публикувано на: май 11, 2022

  Резултати от проведения конкурс за длъжността „Главен счетоводител“ в СО-район […]

  Прочети още
 • Публикувано на: май 11, 2022

  СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА […]

  Прочети още
 • Публикувано на: май 11, 2022

  СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА […]

  Прочети още
 • Публикувано на: май 11, 2019

  ЗАПОВЕД РТР19-РД66-14 от 03.09.2019г., публикувана на 03.09.2019г.   ЗАПОВЕД РТР19-РД66-13 от […]

  Прочети още
 • Публикувано на: май 11, 2018

  Обявление за удължаване на срока

  Прочети още
 • Публикувано на: май 11, 2018

  ЗАПОВЕД РТР18-РД98-4 ОТ 27.06.18Г. –  ОТТЕГЛЯНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС […]

  Прочети още

Архив – Протоколи

 • Публикувано на: май 11, 2015

  ПРОТОКОЛ 3 – Изтегли протокол „Отдаване под наем за срок от […]

  Прочети още
 • Публикувано на: май 11, 2015

  ПРОТОКОЛ 4 – Изтегли протокол „Отдаване под наем за срок от […]

  Прочети още
 • Публикувано на: май 11, 2015

  ПРОТОКОЛ 5 – Изтегли протокол „Отдаване под наем за срок от […]

  Прочети още