Търгове и конкурси

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС „ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ“

Обявление за удължаване на срока за подаване на оферти с 15 дни.

Обявление за конкурс с предмет „Отдаване под наем за срок от 3 (три)
години на недвижим имот, частна общинска собственост, актуван с АОС №
2073 от 15.05.2021 г. на СО Район „Триадица“, находящ се в гр.София,
ж.к. „Стрелбище“, ул. „Костенски водопад“ № 25, представляващ едноетажна
сграда с идентификатор 68134.1003.189.12 със застроена площ от 76 кв.м.
по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-108/13.12.2016 г. на ИД на АГКК,
разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.1003.189, съставляващ
УПИ II от кв. 123, местност „Красно село – Стрелбище – Урб.бл.32“, със
специфично конкурсно предназначение: за художествена галерия“.

 • Публикувано на: май 11, 2018

  Обява за отдаване под наем на недвижима публична общинска собственост. […]

  Прочети още
 • Публикувано на: май 11, 2018

  ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗЗЕМАНЕ НА ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩЕН ИМОТ – №РТР18-РД66-4/22.03.18

  Прочети още
 • Публикувано на: май 11, 2018

  Удължаване на срока за приемане на оферти с 15 дни […]

  Прочети още
 • Публикувано на: май 11, 2018

  На основание чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската […]

  Прочети още
 • Публикувано на: май 11, 2017

  КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ОТ ОБЯВЕНИЯ КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ […]

  Прочети още
 • Публикувано на: май 11, 2017

  СЪОБЩЕНИЕ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕСТ В КОНКУРСНАТА ПРОЦЕДУРА ЗА […]

  Прочети още

Съобщения

 • Публикувано на: май 11, 2016

  ОБЯВА за приемане на лица в доброволния резерв по длъжностно […]

  Прочети още
 • Публикувано на: май 11, 2015

  ОБЯВЛЕНИЯ Във връзка с обявен на 27.07.2015г. КОНКУРС „СТОЛОВО ХРАНЕНЕ […]

  Прочети още
 • Публикувано на: май 11, 2015

  ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ! ДО Кандидатите, участващи в конкурси за отдаване под […]

  Прочети още

Архив – Протоколи

 • Публикувано на: май 11, 2015

  ПРОТОКОЛ 13 – Изтегли протокол „Отдаване под наем за срок от […]

  Прочети още
 • Публикувано на: май 11, 2015

  ПРОТОКОЛ 14 – Изтегли протокол „Отдаване под наем за срок от […]

  Прочети още
 • Публикувано на: май 11, 2015

  ПРОТОКОЛ №09-2-71-1 – Изтегли протокол „Отдаване под наем за срок от […]

  Прочети още