Търгове и конкурси

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС „ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ“

Обявление за удължаване на срока за подаване на оферти с 15 дни.

Обявление за конкурс с предмет „Отдаване под наем за срок от 3 (три)
години на недвижим имот, частна общинска собственост, актуван с АОС №
2073 от 15.05.2021 г. на СО Район „Триадица“, находящ се в гр.София,
ж.к. „Стрелбище“, ул. „Костенски водопад“ № 25, представляващ едноетажна
сграда с идентификатор 68134.1003.189.12 със застроена площ от 76 кв.м.
по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-108/13.12.2016 г. на ИД на АГКК,
разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.1003.189, съставляващ
УПИ II от кв. 123, местност „Красно село – Стрелбище – Урб.бл.32“, със
специфично конкурсно предназначение: за художествена галерия“.

 • Публикувано на: май 11, 2022

  СО – район „Триадица“ в изпълнение на Заповед № СО15-РД-08-08-103/17.07.2015г. на […]

  Прочети още
 • Публикувано на: май 11, 2020

  Обявление за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под […]

  Прочети още
 • Публикувано на: май 11, 2019

  ЗАПОВЕД РТР19-РД66-14 от 03.09.2019г., публикувана на 03.09.2019г.   ЗАПОВЕД РТР19-РД66-13 от […]

  Прочети още
 • Публикувано на: май 11, 2018

  Обявление за удължаване на срока

  Прочети още
 • Публикувано на: май 11, 2018

  Обявление за отдаване под наем на свободен нежилищен имот – […]

  Прочети още
 • Публикувано на: май 11, 2018

  ЗАПОВЕД РТР18-РД98-4 ОТ 27.06.18Г. –  ОТТЕГЛЯНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС […]

  Прочети още

Съобщения

 • Публикувано на: май 11, 2017

  Резултати от проведен конкурс за гл. счетоводител в СО-район „Триадица“

  Прочети още
 • Публикувано на: май 11, 2017

  СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ“ […]

  Прочети още
 • Публикувано на: май 11, 2017

  ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗЗЕМАНЕ НА ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩЕН ИМОТ – № РТР17-РД56-114/05.05.2017 […]

  Прочети още
 • Публикувано на: май 11, 2017

  СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК ОТДЕЛ […]

  Прочети още
 • Публикувано на: май 11, 2017

  ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗЗЕМАНЕ НА ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩЕН ИМОТ – № РТР17-РД56-76/30.03.2017 […]

  Прочети още
 • Публикувано на: май 11, 2016

  Обява за заповеди за прекратяване на договори за наем на […]

  Прочети още

Архив – Протоколи

 • Публикувано на: май 11, 2015

  ПРОТОКОЛ 9 – Изтегли протокол „Отдаване под наем за срок от […]

  Прочети още
 • Публикувано на: май 11, 2015

  ПРОТОКОЛ 10 – Изтегли протокол „Отдаване под наем за срок от […]

  Прочети още
 • Публикувано на: май 11, 2015

  ПРОТОКОЛ 12 – Изтегли протокол „Отдаване под наем за срок от […]

  Прочети още