Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет изготвяне на инвестиционен проект за подобряване на енергийната ефективност по обособени позиции: Обособена позиция 1: – Изготвяне на инвестиционен  проект  за подобряване на енергийната ефективност на учебен корпус и физкултурен салон на сградата на 22 СУ „Георги Сава Раковски“,бул. „Витоша“ №134; Обособена позиция 2: – Изготвяне на инвестиционен  проект  за подобряване на енергийната ефективност на учебен корпус, голям  и малък физкултурен салон  на 73 СУ „Владислав Граматик“, ул.“Георги Измирлиев“ №2

ДОГОВОР-№-РТР16-ДГ56-51/30.12.2016 г.

ДОГОВОР-№-РТР16-ДГ56-52/30.12.2016 г.

Протокол 2 от проведено заседание за възлагане на обществена поръчка

Протокол по чл.97 ал.4 от ППЗОП от проведено заседание за възлагане на обществена поръчка по чл.20, ал.3 от ЗОП.

До арх. Йордан Иванов Демирев, представител на ДЗЗД „ДАКАСО ПРОЕКТ“

До арх. Йордан Иванов Демирев, управител  на  „ДАКАРХ“ ЕООД

ОБРАЗЦИ

УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА ОБЯВА

Обява по чл.20 ал.3 от ЗОП 

Технически паспорт и обследване  22 СУ част 1

Технически паспорт и обследване  22 СУ част 2

Технически паспорт и обследване  22 СУ част3

Технически паспорт и обследване  22 СУ част 4

Технически паспорт и обследване  73 СУ част 1

Технически паспорт и обследване  73 СУ част 2

Технически паспорт и обследване  73 СУ част 3

Технически паспорт и обследване  73 СУ част 4

Технически паспорт и обследване  73 СУ част 5

Технически паспорт и обследване  73 СУ част 6

Технически паспорт и обследване  73 СУ част 7