ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: ИЗГРАЖДАНЕ И ОБОРУДВАНЕ НА ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ ЗА ОСЕМ ГРУПИ В УПИ I, КВ.40, М. „МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ-ИЗТОК“ ПО ПЛАНА НА ГР.СОФИЯ – РАЙОН ТРИАДИЦА – ПРЕКРАТЕНА

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ:
ИЗГРАЖДАНЕ И ОБОРУДВАНЕ НА ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ ЗА ОСЕМ ГРУПИ В УПИ I, КВ.40, М. „МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ-ИЗТОК“ ПО ПЛАНА НА ГР.СОФИЯ – РАЙОН ТРИАДИЦА, публикувано на 28.06.2018 г. – прекратена

 

Обявление за прекратена поръчка РТР18-РД93-7-11 от 25.07.2019, публикувано на 25.07.2019г.

Срещу решението за прекратяване е подадена жалба по ЗОП № ВХР-478-11.03.2019г. Образувано е производство № КЗК/251/2019г., публикувано на 20.03.2019г.

Решение за прекратяване № РТР18-РД93-7-3 от 28.02.2019г., публикувано на 28.02.2019г.

Доклад РТР18-РД92-9-1 от 27.02.2019г., публикувано на 28.02.2019г.

Протокол 3.2. от 27.02.2019г., публикувано на 28.02.2019г.

Протокол 3.1. от 18.12.2018г., публикувано на 28.02.2019г.

Протокол 2 от 30.11.2018г., публикувано на 28.02.2019г.

Съобщение за отваряне на цени РТР18-РД93-7-2 от 30.11.18

ПРОТОКОЛ №1 по чл.54 ал.1 ППЗОП, публикуван на 08.10.2018 г.

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ

МЕТОДИКА

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОБРАЗЦИ

ЕЕДОП

ПРОЕКТ