ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район „Триадица“, във връзка с „Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“ (ЖК „Гоце Делчев“, ул. „Деян Белишки“ бл. 2, Бул. „Петко Тодоров“, бл. 8, ЖК „Стрелбище“, ул. „Траянови врата“, бл. 87 и ЖК „Стрелбище“, бл. 95) (САНИРАНЕ етап 1)

 

Открита процедура с № РТР16-РД92-2/14.10.2016 г.

ПРОТОКОЛ № 1

по чл.54, ал.7 ППЗОП

На 02.09.2016г. комисията за провеждане на открита процедура за обществена поръчка с предмет „Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район „Триадица“, във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с ПМС № 18/02.02.2015г., по обособени позиции.За повече информация вижте тук: