Търгове и конкурси

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС „ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ“

Обявление за удължаване на срока за подаване на оферти с 15 дни.

Обявление за конкурс с предмет „Отдаване под наем за срок от 3 (три)
години на недвижим имот, частна общинска собственост, актуван с АОС №
2073 от 15.05.2021 г. на СО Район „Триадица“, находящ се в гр.София,
ж.к. „Стрелбище“, ул. „Костенски водопад“ № 25, представляващ едноетажна
сграда с идентификатор 68134.1003.189.12 със застроена площ от 76 кв.м.
по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-108/13.12.2016 г. на ИД на АГКК,
разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.1003.189, съставляващ
УПИ II от кв. 123, местност „Красно село – Стрелбище – Урб.бл.32“, със
специфично конкурсно предназначение: за художествена галерия“.

 • Публикувано на: май 11, 2022

  Резултати от проведения конкурс за длъжността Началник отдел ФСД в […]

  Прочети още
 • Публикувано на: май 11, 2022

  Резултати от проведения конкурс за длъжността „Главен счетоводител“ в СО-район […]

  Прочети още
 • Публикувано на: май 11, 2022

  СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА […]

  Прочети още
 • Публикувано на: май 11, 2022

  СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА […]

  Прочети още
 • Публикувано на: май 11, 2022

  ОБЯВЛЕНИЕ Столична община – Район “Триадица” на основание чл. 10а, […]

  Прочети още
 • Публикувано на: май 11, 2022

  ОБЯВЛЕНИЕ Столична община – Район “Триадица” на основание чл. 10а, […]

  Прочети още

Съобщения

 • Публикувано на: май 11, 2018

  ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗЗЕМАНЕ НА ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩЕН ИМОТ – №РТР18-РД66-4/22.03.18

  Прочети още
 • Публикувано на: май 11, 2018

  Удължаване на срока за приемане на оферти с 15 дни […]

  Прочети още
 • Публикувано на: май 11, 2017

  КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ОТ ОБЯВЕНИЯ КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ […]

  Прочети още
 • Публикувано на: май 11, 2017

  СЪОБЩЕНИЕ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕСТ В КОНКУРСНАТА ПРОЦЕДУРА ЗА […]

  Прочети още
 • Публикувано на: май 11, 2017

  СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ  ЗА ДЛЪЖНОСТТА  ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ […]

  Прочети още
 • Публикувано на: май 11, 2017

  ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗЗЕМАНЕ НА ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩЕН ИМОТ – № РТР17-РД56-224/25.09.2017

  Прочети още

Архив – Протоколи

 • Публикувано на: май 11, 2015

  ПРОТОКОЛ 6 – Изтегли протокол „Отдаване под наем за срок от […]

  Прочети още
 • Публикувано на: май 11, 2015

  ПРОТОКОЛ 7 – Изтегли протокол „Отдаване под наем за срок от […]

  Прочети още
 • Публикувано на: май 11, 2015

  ПРОТОКОЛ 8 – Изтегли протокол „Отдаване под наем за срок от […]

  Прочети още