Вътрешен конкурентен избор, провеждан на основание чл. 82, ал. 3 и ал. 4 от ЗОП, в обхвата на Рамково споразумение №РТР20-ДГ55-4/04.12.2020 г. / публикуван на 14.02.2022 г.

Договор, публикуван на 20.07.2022 г.

Решение, публикувано на 21.06.2022г.

Протокол №3, публикуван на 21.06.2022г.

Протокол №2, публикуван на 21.06.2022г.

Протокол, публикуван на 18.05.2022г.

Покана, публикувана на 14.02.2022 г.

Методика, публикувана на 14.02.2022 г.

Проект на договор, публикуван на 14.02.2022 г.

Обрзци на документи, публикувани на 14.02.2022 г.