Обществена поръчка за избор на изпълнител за извършване на дейности по обновяване за енергийна ефективност по обособени позиции: Гургулят 19, П. Парчевич 12, П. Евтимий 92 (САНИРАНЕ етап 2)

Обявление за изпълнен договор РТР17-ДГ56-54 от 13.10.2017г., публикувано на 03.02.2020 г.

Обявление за изпълнен договор РТР17-ДГ55-20 от 16.10.2017, публикувано на 03.02.2020 г.

Обявление за приключен договор РТР17-ДГ55-23 от 16.10.2017 г., публикувано на 02.01.2020 г.

Обявление за приключен договор РТР17-ДГ55-26-3 от 30.04.2019, публикувано на 30.04.2019г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № РТР17-ДГ55-19-3 от 08.04.2019, публикувано на 08.04.2019г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № РТР17-ДГ55-25-2 от 08.04.2019, публикувано на 08.04.2019г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № РТР17-ДГ55-22-1 от 08.04.2019, публикувано на 08.04.2019г.

Решение за одобряване на обявление за измение или допълнителна информация №РТР17-ДГ55-24(3) от 27.03.2019, публикувано на 27.03.2019 г.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧЕН ДОГОВОР СМР ГУРГУЛЯТ, публикувано на 22.03.2019г.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧЕН ДОГОВОР СМР ПАРЧЕВИЧ, публикувано на 22.03.2019г.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА, публикувано на 24.10.2017 г.

 

Документация и образци: